San Giorgio Maggiore

San Giorgio Maggiore , arkitektoniskt inflytelserik kyrka i Venedig, designad 1566 av Andrea Palladio och färdigställd 1610 av Vincenzo Scamozzi. Kyrkan står på ön San Giorgio Maggiore, mittemot den monumentala San Marco-basilikan, och är en av de första sevärdheterna i Venedig som är synliga för resenären som närmar sig till sjöss.

San Giorgio Maggiore-kyrkan, Venedig, designad av Andrea Palladio, avslutad 1610.

Palladios fasad visar ett karakteristiskt manistiskt arrangemang av klassiska element, som domineras av en central fronton som flankeras av de två halvorna av en trasig front. Byggnaden är också anmärkningsvärd för sin rymliga ljusa interiör, där en skärm av kolumner skiljer högaltaret från klosterkören bakom den.

Venedig: San Giorgio Maggiore Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av John M. Cunningham, läsredaktör.