Snöbunden

Snow-Bound , dikt av John Greenleaf Whittier, publicerad 1866 och undertexten "A Winter Idyll." Denna nostalgiska pastordikt påminner om det lantliga hemmet och familjen i poetens ungdom i New England, där han och hans familj, trots vintervindens och snöens dunkande, förblev säkra och bekväma inne i huset.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Dramatisk poesi är poesi med massor av actionord. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.