Mullah

Mullah , arabiska Mawlā eller Mawlāy ("beskyddare"), franska Mūlāy eller Moulay , en muslimsk titel som i allmänhet betecknar "herre"; den används i olika delar av den islamiska världen som en hedersbeteckning knuten till namnet på en kung, sultan eller annan ädel (som i Marocko och andra delar av Nordafrika) eller som en vetenskaplig eller religiös ledare (som i delar av Mellanöstern och den indiska subkontinenten). Uttrycket förekommer i Koranen med hänvisning till Allah, "Herren" eller "Mästaren", och kom således att tillämpas på jordiska herrar till vilka religiös helighet tillskrevs.

Den vanligaste tillämpningen av titeln mullah är på religiösa ledare, lärare i religiösa skolor, de som är kända i kanonlagen, ledare för bön i moskéerna (imamerna) eller recitrarna i Koranen ( qurrāʾ ). Det finns inga formella krav för att förvärva titeln, men normalt har personer som kallas av den haft någon utbildning i en madrasah eller religiös skola. Ordet används ofta för att beteckna hela klassen som upprätthåller den traditionella tolkningen av Islam.