Sefanjas bok

Sefanjas bok , även kallad Sophonias , den nionde av tolv Gamla testamentets böcker som bär namnen på de mindre profeterna, samlade i en bok, De tolv, i den judiska kanonen. Boken består av en serie oberoende talesätt, varav många med rätta tillskrivs Zefanja, skrivna troligen omkring 640–630 f.Kr. Den faktiska sammanställningen och utvidgningen av uttalandena är en senare redaktörs arbete.

GutenbergbibelnLäs mer om detta ämne biblisk litteratur: Sefanja Sefanjas bok , den nionde boken om de tolv (mindre) profeterna, är skriven i tre kapitel. Komponerad av profeten ...

Det dominerande temat i boken är ”Herrens dag”, som profeten ser närma sig som en följd av Judas synder. En rest kommer att räddas ("ödmjuk och ödmjuk") genom rening genom dom. Det är inte klart om domedagen är tänkt som historisk eller eskatologisk. Hur som helst utvecklades uppfattningen ursprungligen av Amos och Jesaja, och Sefanjas återupptagande av temat kan ha påverkat hans yngre samtida Jeremia. Hans beskrivning av "Herrens dag" har emellertid gått djupt in i den populära uppfattningen om domedagen genom den stora medeltida psalmen Dies irae ("Vredens dag"), som tydligen inspirerades av urvalen från Sefanja som användes i svaret från de dödas kontor.