Press Trust of India

Press Trust of India (PTI) , nyhetsbyrå som ägs gemensamt av indiska tidningar, som gick ihop för att ta över ledningen för Associated Press of India och de indiska försäljningsställena för Reuters nyhetsbyrå i Storbritannien. Det började fungera i februari 1949 och har sitt huvudkontor i Mumbai.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.

Ett nationellt ideellt företag, PTI, som huvudsakligen verkar på engelska, blev en av världens största kooperativa nyhetsbyråer. På 1980-talet genomgick PTI ett program för modernisering och diversifiering; den datoriserade många av sina verksamheter, introducerade tjänster på hindi och andra språk och etablerade en tv-anläggning (1986) samt landets första trådtjänst (1987).

1976 förklarade regeringen undantagstillstånd och krävde att PTI skulle gå samman med Indiens andra tre stora byråer, det engelskspråkiga United News of India och den flerspråkiga Hindustan Samachar och Samachar Bharati, men 1978 fick de fyra myndigheterna börja arbeta självständigt om igen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.