Wesleyan kyrka

Wesleyan Church , USA: s protestantiska kyrka, organiserad 1968 genom sammanslagningen av Wesleyan Methodist Church of America och Pilgrim Holiness Church. Wesleyan Methodist Church har sitt ursprung 1843 efter att medlemmar i Methodist Episcopal Church drog sig tillbaka från den kyrkan för att organisera en icke-biskopisk antislaverisk kyrka. Pilgrim Holiness Church har sitt ursprung i 1897 genom att förena flera helighetsgrupper.

Wesleyan kyrkaTuristbåt i Niagara Falls, New YorkQuiz Historical Smorgasbord: Fact or Fiction? Världens första järnbro byggdes i England.

Wesleyanskyrkan anses vara en av helighetskyrkorna. Det betonar hela helgelsen, en upplevelse efter konvertering som gör det möjligt för personen att leva ett syndfritt liv. Medlemmar i kyrkan lovar att inte använda, producera eller sälja tobak eller alkoholhaltiga drycker, och medlemskap i hemliga samhällen är förbjudet.

Huvudkontoret ligger i Marion, Ind.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.