Öppen marknadsoperation

Öppen marknadsoperation, någon av inköp och försäljning av statspapper och ibland företagscertifikat av centralbanken i syfte att kontinuerligt reglera penningmängden och kreditvillkoren. Operationer på den öppna marknaden kan också användas för att stabilisera priserna på statspapper, ett mål som ibland strider mot centralbankens kreditpolicy. När centralbanken köper värdepapper på den öppna marknaden kommer effekterna att (1) öka affärsbankernas reserver, en grund för att de kan utöka sina lån och investeringar. (2) att höja priset på statspapper, motsvarande att sänka deras räntor; och (3) generellt sänka räntorna och därmed uppmuntra affärsinvesteringar. Om centralbanken skulle sälja värdepapper skulle effekterna vändas.

Wampumpärlor gjorda av musslor av Montauk-indianerna på Long Island, NY, USA Läs mer om detta ämnesbank: Öppen marknadsverksamhet I de flesta industriländer regleras tillgången på bankreserver huvudsakligen genom försäljning av centralbanker och köp av statliga ...

Operationer på den öppna marknaden utförs vanligtvis med kortfristiga statspapper (i USA, ofta statsskuldväxlar). Observatörer är inte överens om lämpligheten av en sådan policy. Stödjare tror att handel med både kortfristiga och långfristiga värdepapper skulle snedvrida räntestrukturen och därmed allokering av kredit. Motståndarna anser att detta skulle vara helt lämpligt eftersom räntorna på långfristiga värdepapper har mer direkt inflytande på långsiktig investeringsaktivitet, som är ansvarig för fluktuationer i sysselsättning och inkomst.