Jute

Jute , medlem av ett germanskt folk som med vinklarna och saxarna invaderade Storbritannien under 500-talet. Juterna har ingen registrerad historia på den europeiska kontinenten, men det finns betydande bevis för att deras hem var i det skandinaviska området (troligen Jylland) och att de som inte flyttade senare absorberades av danskarna. Enligt den ärafulla Bede bosatte sig Jutes i Kent, Isle of Wight och delar av Hampshire. I Kent dog deras namn snart ut, men det finns betydande bevis i den sociala strukturen i det området att dess bosättare var av en annan ras än sina grannar. Det finns arkeologiska bevis för att bekräfta Bedes uttalande att Isle of Wight och Kent bosattes av samma folk, och deras närvaro i Hampshire bekräftas av platsnamn.