Palazzo del Te

Palazzo del Te , engelska Palace of Te , sommarpalats och hästgård nära Mantua, Italien, av hertig Federico Gonzaga II. Den designades och byggdes ( c.1525–35) av Giulio Romano, som också utförde flera av freskomålningarna som dekorerade interiören. Slottet och dess väggmålningar anses traditionellt vara ett av de viktigaste arkitektoniska uttrycken för manism - särskilt i motsatta och fördrivna element som skapar en effekt av nyckfullhet och rörelse. Byggnaden består av ett fyrkantigt kvarter runt en centralbana, med en fantastisk trädgård som öppnar sig i rät vinkel mot huvudaxeln. De viktigaste rummen är Sala di Psiche, med erotiska fresker av gudarnas kärlekar; Sala dei Cavalli, med livsstora porträtt av några av Gonzaga-hästarna; och den fantastiska Sala dei Giganti, en kontinuerlig scen, målad från golv till tak, av jättarna som försöker storma Olympus och avvisas av gudarna. Slottet är öppet för allmänheten.

Giulio Romano: Palazzo del Te Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Chelsey Parrott-Sheffer, forskningsredaktör.