Scansion

Scansion , analys och visuell representation av en dikts metriska mönster. Anpassad från den klassiska metoden för analys av antikens grekiska och romerska kvantitativa vers, använder scansion på engelska prosodi ett system av symboler för att avslöja mekaniken i en dikt - dvs den dominerande typen av fot (den minsta metriska enheten med stressade och ostressade stavelser); antalet fot per rad; och rimschemat. Syftet med scansion är att öka läsarens känslighet för hur rytmiska element i en dikt förmedlar mening. Avvikelser i en dikts metriska mönster har ofta betydelse för dess betydelse.

Läs mer standardbildLäs mer om detta ämne prosody: Scansion De olika elementen i prosody kan undersökas i prostas estetiska struktur. Den berömda öppningspassagen av Charles Dickens ...

Det finns tre huvudtyper av engelsk scansion: det grafiska, det musikaliska och det akustiska. De primära symbolerna som används i grafisk scansion, den vanligaste typen av scansion, är: (- eller ´) för att representera en stavelse som är stressad i sitt sammanhang; (˘) för att representera en stavelse som är ostressad i sitt sammanhang; en vertikal linje (|) för att indikera en uppdelning mellan fötterna; och en dubbel vertikal linje (‖) för att visa en caesura, en paus inom en versrad. Med hjälp av dessa symboler börjar grafisk scansion med att markera den accenterade, sedan de oaccenterade stavelserna enligt den naturliga rytmen. Det kan dock inte registrera de subtila språkvariationerna och är därför en mycket förenklad analys.

Eftersom få dikter är helt vanliga bestäms mätaren vanligtvis av den typ av fot som förekommer oftast, som iambisk pentameter eller trochaisk tetrameter. Följande är de två sista raderna från Tennysons "Ulysses", som är skrivna i iambisk pentameter; raderna skannas i den grafiska metoden. Den spondaiska foten (två betonade stavelser) i första raden är en vanlig variation i iambisk rytm.

Skildring av rimschemat i rader från Tennysons Ulysses.

Både musikalisk och akustisk scansion, mycket komplexa system, är känsligare än grafisk scansion för den tonala och accentuella variationen av tal. Musikaliska symboler ( t.ex. åttonde toner för ostressade stavelser, kvart eller halvtoner för betonade stavelser och musikstöd för pauser) registrerar accentuella skillnader. Maskiner som oscillografen används av moderna akustiska lingvister för att fånga även lite olika grader av stress.