Herm

Herm , grekisk herma , i grekisk religion, heligt stenobjekt kopplat till Hermes-kulten, fertilitetsguden. Enligt vissa forskare kan Hermes namn härledas från ordet herma(Grekiska: "sten" eller "sten", till exempel en gräns eller landmärke). Med utvecklingen av konstnärlig smak och uppfattningen att gudarna hade mänsklig form tenderade dessa objekt att ersättas antingen av statyer eller av pelare som i allmänhet var fyrkantiga och avsmalnade mot botten för att föreslå den mänskliga figuren. Dessa övergick vanligtvis av Hermes skäggiga huvud (därav namnet) och hade en upprätt fallus. De användes inte bara som kultföremål utan också för en mängd andra ändamål, till exempel som milstolpar eller gränsmärken. De betraktades med respekt, om de inte faktiskt dyrkades. Stympningen av de många herrarna tillägnad i den atenska agoraen, eller marknadsplatsen, inför den sicilianska expeditionen (415 f.Kr.) ledde till anklagelsen (för stympningen liksom för andra brott mot religion) av expeditionens befälhavare,Alcibiades, och i slutändan till själva expeditionens misslyckande. Herms förekommer också i romersk skulptur och kan ha huvuden av skogsguden Silvanus eller huvudguden, Jupiter Terminus. I senare tider användes alla slags fantasifulla herms som ornament; både enkla och dubbla herms fanns, och huvuden var inte alltid gudarnas. En avsmalnande rektangulär stenstolpe toppad med en stående byst kallas nu en herm; det är ett standardelement av arkitektur i klassisk stil.En avsmalnande rektangulär stenstolpe toppad med en stående byst kallas nu en herm; det är ett standardelement av arkitektur i klassisk stil.En avsmalnande rektangulär stenstolpe toppad med en stående byst kallas nu en herm; det är ett standardelement för arkitektur i klassisk stil.

Platon, romersk herm kopierades antagligen från ett grekiskt original, 400-talet fvt; i Staatliche Museen, Berlin.