Kanaka

Kanaka , (hawaiiansk: "Person" eller "Man"), i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, arbetade någon av de södra Stillahavsöarna i Queensland, Australien, på sockerplantager eller boskapsstationer eller som tjänare i städer. Öborna introducerades först i Queensland 1847 för anställning på bomullsplantager; under de efterföljande åren bildade de den lågarbetsbas som sockerindustrin byggdes på. År 1900 hade mer än 60 000 öbor rekryterats på ett sätt som ofta var kidnappning.

blackbirding

Arbetarna misshandlades vanligtvis och reducerades till nästan slavstatus ( seblackbirding). Även om denna behandling framkallade en stark humanitär protest var det snarare avgiften att användningen av Kanakas sänkte levnadsstandarden, tillsammans med krav på främjande av europeiska arbetare och för små europeiska markinnehav, som fick Queenslands regering att förbjuda ytterligare rekrytering. 1890. Redan hade plantageägare reagerat genom att kräva bildandet av en ny koloni, som de antagligen skulle dominera, i norra Queensland; nu var deras fientlighet effektivt när förbudet upphävdes (1892). Ersättningen av hackan med plogen och den ökade produktiviteten hos australiska jordbrukare minskade dock vikten av Kanaka-arbetskraft under de följande åren.Det nya Commonwealth of Australia krävde att rekryteringen skulle avskaffas efter 1904 och att de flesta arbetare i södra Stilla havet skulle deporteras efter 1906. Nyare kommentarer har tagit hänsyn till öbornas historiska byrå och deras fortsatta arv.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Letricia Dixon, Copy Editor.