Horoskop

Horoskop , i astrologi, ett diagram över himlen som visar solens, månens, planeternas och stjärnteckenens uppstigande och midhimmelens tecken vid en viss tidpunkt. Ett horoskop används för att ge information om nutiden och för att förutsäga händelser som kommer.

Ett enskilt horoskop planerar vanligtvis födelsemomentet och används av astrologer för att analysera karaktär, liksom - tillsammans med andra astrologiska data - för att förutsäga framtiden. Detta är i överensstämmelse med tron ​​att varje himmelkropp har sin egen mytologiska karaktär, modifierad i enlighet med dess geometriska förhållande till de andra himmelkropparna vid ett givet ögonblick. Allt i universum som är relaterade till varandra påverkar dessa kroppar, särskilt på den nyfödda. Vid gjutning av ett horoskop representeras himlen vanligtvis av en cirkel uppdelad i 12 korsningar, kallade hus. Var och en av dessa hus tilldelas flera avdelningar i människolivet, såsom rikedom eller äktenskap. Planeten som faller inom ett visst hus sägs påverka saker som hör till det huset.