Skissboken

Skissboken , i sin helhet Skissboken av Geoffrey Crayon, Gent. , novellsamling av Washington Irving, publicerad 1819–2020 i sju separata delar. De flesta av bokens 30 udda delar avser Irvings intryck av England, men sex kapitel handlar om amerikanska ämnen. Av dessa har sagorna "The Legend of Sleepy Hollow" och "Rip Van Winkle" kallats de första amerikanska novellerna, även om båda faktiskt är amerikanska versioner av tyska folksagor. Förutom berättelserna baserade på folklore innehåller samlingen reseskisser, litterära uppsatser och diverse. Skissbokenvar en firad händelse i amerikansk litteraturhistoria. Samlingen var det första amerikanska verket som fick internationell litteraturframgång och popularitet. Dess oöverträffade framgång gjorde det möjligt för Irving att ägna sig åt att skriva.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.