Svåra tider

Hard Times , roman av Charles Dickens, publicerad i serieform (som Hard Times: For These Times ) i periodiska hushållsord från april till augusti 1854 och i bokform senare samma år. Romanen är en bitter anklagelse om industrialisering, med dess avhumaniserande effekter på arbetare och samhällen i mitten av 1800-talets England.

Böcker.  Läsning.  Publicering.  Skriva ut.  Litteratur.  Läskunnighet.  Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell. Quiz Namnförfattaren Vilken romanförfattare tilldelades Nobels fredspris 1986?

Louisa och Tom Gradgrind har uppvuxits hårt av sin far, en lärare, för att inte veta annat än den mest faktiska, pragmatiska informationen. Deras liv saknar skönhet, kultur eller fantasi, och de två har liten eller ingen empati för andra. Louisa gifter sig med Josiah Bounderby, en vulgär bankir och brukare. Så småningom lämnar hon sin man och återvänder till sin fars hus. Tom, skrupellös och tom, berövar sin svogers bank. Först efter dessa och andra kriser inser deras far att det sätt på vilket han uppfostrade sina barn har förstört deras liv.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.