Colliers encyklopedi

Colliers encyklopedi , allmän uppslagsverk publicerades första gången 1950–51 i USA. Ursprungligen i 20 volymer utvidgades Colliers till 24 volymer för en större översyn 1962. Den var kvar i den längden fram till 1997, då den trycktes för sista gången. Microsoft Corporation förvärvade upphovsrätten till Colliers 1998 och lade till innehållet i Encarta-encyklopedin.

Under sin existens var Colliers ett välrenommerat arbete med täckning som speglar läroplaner för gymnasieskolan och högskolan. De flesta artiklarna undertecknades, många av världsberömda forskare. Colliers var starkast i sin behandling av konst och humaniora, samhällsvetenskap och botanik. Stora biografier fick lång behandling; geografiska artiklar presenterades på ett snyggt sätt och fick en hög andel av trycksatsens utrymme. Volym 24 innehöll bibliografier ordnade under breda ämnesrubriker med olika underavdelningar; en studiehandbok, som listade artiklarna i uppslagsverket som redaktörerna ansåg grundläggande för en grundlig förståelse av ett visst ämne; och ett uttömmande, konsoliderat index till text, illustrationer, kartor och bibliografier.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av JE Luebering, verkställande redaktionschef.