Peshitta

Peshitta , (syrisk: "enkel" eller "vanlig"), syrisk version av Bibeln, den accepterade bibeln från syriska kristna kyrkor från slutet av 300-talet. Namnet Peshitta anställdes först av Moses bar Kepha på 800-talet för att föreslå (liksom namnet på Latin Vulgate) att texten var vanligt. Namnet kan också ha använts i motsats till den mer komplexa Syro-Hexaplar-versionen.

Hjälpskulptur av assyriska (Assyrer) människor i British Museum, London, England.Quiz Mellanöstern: Fakta eller fiktion? Syrien är ett landlockat land.

Av de allmänna versionerna av Bibeln är Peshitta i Gamla testamentet näst näst efter den grekiska Septuaginta i antiken, med anor från troligen 1: a och 2: e århundradet. De tidigaste delarna i gamla syriska tros ha översatts från hebreiska eller arameiska texter av judiska kristna i Edessa, även om Peshitta i Gamla testamentet senare reviderades enligt grekiska textprinciper. De tidigaste bevarade versionerna av Nya testamentet Peshitta dateras till 500-talet och utesluter Petrus andra brev, Johannes andra brev, Johannes tredje brev, Judas brev och Uppenbarelsen till Johannes, som inte var kanoniska i den syriska kyrkan.