Tillvänjning

Tillvänjning, avtagandet av ett djurs beteendemässiga svar på en stimulus, som ett resultat av brist på förstärkning under kontinuerlig exponering för stimulus. Det anses vanligtvis vara en form av lärande som involverar eliminering av beteenden som inte behövs av djuret. Tillvänjning kan skiljas från de flesta andra former av minskat svar (exklusive förändringar orsakade av mognad eller säsongscykler) på grundval av beständighet; det tillvänjade djuret återupptar inte sin tidigare reaktion på stimulansen efter en period av icke-stimulering, eller, om den normala reaktionen återupptas, avtar den vid återexponering för stimulansen, snabbare än tidigare. I det senare fallet följs upprepade avbrott och återupptagningar av stimulansen av allt snabbare minskningar som svar, och så småningom ger stimulansen inget svar. Vitala svar (t.ex. flygning från ett rovdjur) inte kan riktigt vana, även om en tillfällig avtagande svaret kan förekomma.

Kanzis Primal Language (2005) beskriver forskares ansträngningar att lära språk till en pygmisk schimpans som heter Kanzi. Läs mer om detta ämne djurinlärning: Enkel icke-associerande inlärning ... spegelbilder av varandra: tillvänjning och sensibilisering.