Acta

Acta , (latin: "saker som har gjorts") i forntida Rom, protokoll från officiella affärer ( Acta senatus ) och en tidning över politiska och sociala händelser ( Acta diurna ).

Den Acta Senatus eller Commentarii Senatus var protokollet från arbetet i senaten, och enligt Suetonius var de först publicerades i 59 f.Kr.. De var tillgängliga för senatorer, men kejsaren Augustus tillät inte tillgång till allmänheten. Från sin efterträdare, Tiberius, under 1: a århundradet, drog en ung senator upp Acta senatus , som förvarades i de kejserliga arkiven och de offentliga biblioteken. De kunde undersökas endast med särskilt tillstånd.

Den Acta diurna (även kallad Acta populi , eller Acta publica ), som sägs datum från före 59 f.Kr., inspelad tjänsteärenden och frågor av allmänt intresse. Under imperiet (efter 27 f.Kr.) utgjorde Acta diurna en typ av dagstidning, och det var på sätt och vis prototypen för den moderna tidningen.

Något förvirrande betecknar termen acta , som används av sig själv, i allmänhet en kejsares officiella lagar. Vid tillträdet svor senatorer och andra tjänstemän att upprätthålla kejsarens acta .

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.