Tjurmarknad

Bull-marknaden , inom värdepappers- och råvaruhandel, en stigande marknad. En tjur är en investerare som förväntar sig att priserna ska stiga och, på detta antagande, köper en säkerhet eller råvara i hopp om att sälja den senare för vinst. En hausseartad marknad är där priserna i allmänhet förväntas stiga. Jämför björnmarknaden.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.