Mindre

Mindreårig , även kallad spädbarn , person under laglig ålder för majoritet eller vuxen ålder. Ålder för majoritet varierar i olika länder och även i olika jurisdiktioner inom ett land. Det skiljer sig också åt vilken typ av aktivitet det gäller, som att gifta sig, köpa alkohol eller köra bil. Tjugo år är en vanlig uppdelning mellan minderåriga och vuxna.

Begreppet minoritet vilar på antagandet att barn är oförmögna till självförvaltning. En minderårig har också ett särskilt skydd mot främlingar och oansvariga föräldrar. En minderårig i de flesta länder kan förvärva fastighet men kan inte sälja den; och hans förvärv kontrolleras av hans föräldrar, alltid utsatta av domstolar för missbruk.

På samma sätt kan minderåriga - även om de förvränger sin ålder - inte vara bundna av kontrakt som de tecknar; dessa sägs vara ogiltiga men inte ogiltiga. Således, om en mindre kontrakt för att köpa en bil, kan han säga upp avtalet innan den faktiska bytet av bilen för pengarna. Avtalet sägs vara ogiltigt efter eget gottfinnande.

Mindreåriga är dock ansvariga för skada som de orsakar andra - t.ex. skador på ett annat barn. Tidigare hölls minderåriga som begick brott ansvariga som om de vuxna. Under 1900-talet förändrades denna praxis. Även om minderåriga fortfarande var disciplinerade för brott lades tonvikten alltmer på rehabilitering, inte straff ( se ungdomsdomstolen).