Tahajjud

Tahajjud , (arabiska: ”hålla vaken”), i islamisk praxis, recitation av Koranen (islamiska skrifter) och böner under natten. Ta hajjud betraktas allmänt som sunnah (tradition) och inte långt (skyldighet). Det finns många verser i Koranen som uppmuntrar dessa nattliga recitationer och andra verser som indikerar att sådana metoder bör förbli "en frivillig insats" (17:79). Fromma muslimer överallt utför tahajjud som en form av asketism i efterliknande av profeten Muḥammad, som fortsatte nattvaken även efter inrättandet av de fem dagliga bönerna. I fiqh (islamisk rättsvetenskap) anses det anklagligt att förhindra att de som vill göra det övatahajjud så mycket de vill. Enligt en tradition, tahajjud "lossar de knutar som Satan knyter i en sovhår." Under Ramaḍān (den muslimska fastamånaden) anses tahajjud vara särskilt förtjänstfullt, så muslimer tillbringar ofta dessa nätter i moskéer och ber och reciterar Koranen till gryningen. I vissa muslimska länder en officiell nattetid adhan (ring för bön) har inletts.