ASEAN Regional Forum

ASEAN Regional Forum (ARF), det första regionomfattande multilaterala forumet i Asien och Stillahavsområdet för officiella samråd om freds- och säkerhetsfrågor. En utväxt av det årliga mötet på ministernivå mellan medlemmar i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) och staterna som fungerar som ASEANs "dialogpartner", ARF ger en miljö för diskussion och diplomati och utveckling av samarbetsvilliga svar på regionala problem. . Det inledande ARF-mötet hölls i juli 1994 i Bangkok, Thailand och deltog av 10 ASEAN-medlemmar (Brunei, Myanmar, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam) och ASEANs tio dialogpartner ( Australien, Kanada, Kina, Europeiska unionen, Indien, Japan, Sydkorea, Ryssland, Nya Zeeland och USA). Papua Nya Guinea och Mongoliet gick med i gruppen 1999,och Nordkorea antogs 2000.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.

ARF är unikt bland internationella organisationer av sin typ och kännetecknas av minimal institutionalisering, beslutsfattande genom konsensus och användning av både "första spår" (officiell) och "andra spår" (icke-officiell) diplomati. Medan första spår diplomatiska möten består av sammankomster av ledande tjänstemän för att diskutera säkerhetsåtgärder, andra spår möten består av forskare, regeringsindivider som inte agerar i sin officiella egenskap, privata tankesmedjor och andra individer och organisationer. Rådet för säkerhetssamarbete i Asien och Stillahavsområdet, som diskuterar frågor som förebyggande diplomati och förtroendeskapande åtgärder, är ett exempel på andra spår diplomati. Den andra rollen för andra spårförfaranden skiljer ARF från de flesta andra internationella organisationer,som i allmänhet behandlar icke-officiella diplomatiska åtgärder som kvarvarande och perifera. ARF-möten deltar av utrikesministrar och hålls i samband med ASEAN-ministerkonferensen, som äger rum årligen i juli. ARF: s ordförande roteras årligen. ARF-ordförandens uttalande, organisationens officiella förklaring, utfärdas efter varje ARF-möte. Organisationen stöds av ARF Senior Officials Meeting (ARFSOM), som hålls varje maj. ARFSOM-mötet deltar av högre utrikesdepartementstjänstemän från alla ARF-länder; ledande försvarsdepartementets tjänstemän deltar också. Mötena utbyter åsikter om regionala politiska och säkerhetsfrågor och utveckling.ARF-möten deltar av utrikesministrar och hålls i samband med ASEAN-ministerkonferensen, som äger rum årligen i juli. ARF: s ordförande roteras årligen. ARF-ordförandens uttalande, organisationens officiella förklaring, utfärdas efter varje ARF-möte. Organisationen stöds av ARF Senior Officials Meeting (ARFSOM), som hålls varje maj. ARFSOM-mötet deltar av högre utrikesdepartementstjänstemän från alla ARF-länder; ledande försvarsdepartementets tjänstemän deltar också. Mötena utbyter åsikter om regionala politiska och säkerhetsfrågor och utveckling.ARF-möten deltar av utrikesministrar och hålls i samband med ASEAN-ministerkonferensen, som äger rum årligen i juli. ARF: s ordförande roteras årligen. ARF-ordförandens uttalande, organisationens officiella förklaring, utfärdas efter varje ARF-möte. Organisationen stöds av ARF Senior Officials Meeting (ARFSOM), som hålls varje maj. ARFSOM-mötet deltar av högre utrikesdepartementstjänstemän från alla ARF-länder; ledande försvarsdepartementets tjänstemän deltar också. Mötena utbyter synpunkter på regionala politiska och säkerhetsfrågor och utveckling.Organisationen stöds av ARF Senior Officials Meeting (ARFSOM), som hålls varje maj. ARFSOM-mötet deltar av högre utrikesdepartementstjänstemän från alla ARF-länder; ledande försvarsdepartementets tjänstemän deltar också. Mötena utbyter åsikter om regionala politiska och säkerhetsfrågor och utveckling.Organisationen stöds av ARF Senior Officials Meeting (ARFSOM), som hålls varje maj. ARFSOM-mötet deltar av högre utrikesdepartementstjänstemän från alla ARF-länder; ledande försvarsdepartementets tjänstemän deltar också. Mötena utbyter åsikter om regionala politiska och säkerhetsfrågor och utveckling.