Bekvämlighet

Bekvämlighet, I filosofin, det asymmetriska förhållandet mellan ontologiskt beroende som har mellan två generiskt olika uppsättningar av egenskaper (t.ex. mentala och fysiska egenskaper) om och endast om varje förändring i ett objekts egenskaper som tillhör den första uppsättningen - de överliggande egenskaperna - medför och är på grund av en förändring av egenskaper som tillhör den andra uppsättningen (basegenskaperna). Närvaro har ofta vädjats till av filosofer som vill upprätthålla fysikalism medan de avvisar identitetsteorin: Även om det kan vara omöjligt att identifiera mentala egenskaper med fysiska egenskaper på ett en-till-sätt, kan mentala egenskaper fortfarande suveräna på och därmed vara jordad i, fysiska egenskaper. Således kan inga två saker som är fysiskt lika vara mentalt (eller psykiskt) olika,och ett varels mentala egenskaper kommer att bestämmas av dess fysiska.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.