Representation för folklagen

Storbritannien: Reform Acts

Representation of the People Acts , (1918, 1928) parlamentariska handlingar som utvidgade rösträtten i Storbritannien. Lagen från 1918 gav röst till alla män över 21 år och alla kvinnor över 30 år, vilket tredubblade väljarna. Lagen från 1928 utvidgade franchisen till kvinnor i åldrarna 21–30. Rättsakterna fortsatte de omröstningsreformer som inleddes av reformräkningarna 1832, 1867 och 1884–85.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Mic Anderson, Copy Editor.