Kaddish

Kaddish , också stavat Qaddish , i judendomen, en doksologi (lovsång till Gud) som vanligtvis reciteras på arameiska i slutet av huvudavsnitten i alla synagoga tjänster. Bönens kärna är frasen ”Förhärligad och helgad vara Guds stora namn över hela världen som han har skapat enligt sin vilja. Må han upprätta sitt rike under din livstid och under dina dagar. ” Menigheten svarar: ”Må hans stora namn välsignas för evigt till evighet.” Bönens huvudidé går tillbaka till antiken och återspeglas i Herrens bön av kristna.

Ursprungligen reciterades Kaddish i de rabbinska akademierna efter avslutad offentlig studie eller efter predikarens predikan. Med tiden blev det ett vanligt inslag i synagogen. Bönen uttrycker, förutom Guds beröm, vädjan om den snabba förverkligandet av den messianska tidsåldern; och på grund av att de dödas uppståndelse är förknippad med Messias ankomst blev Kaddish så småningom sorgens bön. Det reciteras av sorgarna under en period av 11 månader och en dag efter att en förälder eller nära släkting dog. Det finns längre och kortare former av Kaddish.