Moster Polly

Moster Polly , fiktiv karaktär, Tom Sawyers moster och vårdnadshavare i Mark Twains The Adventures of Tom Sawyer (1876).

Peter Pan-statyn i Kensington Gardens. Statyn visar pojken som aldrig skulle växa upp, blåser sitt horn på en trädstubbe med en älva, London. sagaQuiz Kända berättelser, älskade karaktärer Vilken av dessa människor är inte en karaktär i Madeleine L'Engles A Wrinkle in Time ?

Moster Polly är en godhjärtad, ganska enkel gammal kvinna som tar sitt ansvar för Tom och hans halvbror Sid mycket seriöst. Tant Polly försöker framgångsrikt tvinga Tom att överge sina höga vägar, med anknytning till huvudet med hennes fingerborg, täta skäl och citat från Skriften.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.