Att bygga en eld

To Build a Fire , novell av Jack London, publicerad i Century Magazine 1908 och senare omtryckt i 1910-samlingen Lost Face . (Ett tidigare utkast publicerades 1902 i Youth's Companion.) Londons allmänt antologiserade mästerverk illustrerar i grafiska termer meningslösheten i mänskliga ansträngningar att erövra naturen. Berättelsen berättar om en man som ignorerar varningar och försöker ta sig långt i extrem kyla på Klondike på vintern. Även om även hans hund känner dumheten på resan, fortsätter mannen envist att tro på sin egen ofelbarhet. Hans undergång är förseglad när han, efter att ha blivit blött, inte kan bygga den avgörande eld som kan rädda hans liv. Londons starka, osmyckade prosa är ett kraftfullt medel för hans dystra budskap.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.