RUR

RUR , i sin helhet RUR: Rossums Universal Robots , drama i tre akter av Karel Čapek, publicerad 1920 och framförd 1921. Detta försiktighetslek, för vilket Čapek uppfann ordet robot (härledd från det tjeckiska ordet för tvångsarbete), involverar en forskare vid namn Rossum som upptäcker hemligheten med att skapa mänskliga maskiner. Han etablerar en fabrik för att producera och distribuera dessa mekanismer över hela världen. En annan forskare bestämmer sig för att göra robotarna mer mänskliga, vilket han gör genom att gradvis lägga till sådana egenskaper som förmågan att känna smärta. År senare har robotarna, som skapats för att tjäna människor, kommit att dominera dem helt.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.