Ladino

Ladino , västerländsk centralamerikansk person av övervägande blandad spansk och inhemsk härkomst. I den meningen är ladino synonymt med mestizo . Ordet ladinoär spanska (betyder "latin"), och ladinos i Centralamerika ska inte förväxlas med de sefardiska judar som talar Ladino-språket. Termen kom senare att gälla alla - oavsett anor - som avvisade inhemsk kultur. Ladinos accepterades varken av de olika Maya-folken eller av spanjorerna, vars språk och klädsel de antog och som ansåg dem överlägsna Maya men underlägsna sig själva. Mayorna ansåg dem som förrädare. Ladinos är lätt igenkännliga genom deras exklusiva användning av det spanska språket (snarare än inhemska språk) och av deras beslutade preferens för västerländsk (snarare än traditionell) klädsel.

Under 2000-talet var ladinos generellt sett stadsbor. De som har stannat kvar på landsbygden utövar ett försörjningsjordbruk som i stort sett liknar sina inhemska grannar, men med moderna maskiner och metoder, mer stress på kontanta grödor och mer deltagande i en regional marknadsekonomi.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.