Potawatomi

Potawatomi , Algonquian-talande stam av nordamerikanska indianer som bodde i det som nu är nordöstra Wisconsin, USA, när de först observerades av européer på 1600-talet. Deras namn betyder "människor på eldplatsen." Liksom många andra infödda folk hade Potawatomi långsamt flyttat västerut när de franska, brittiska och holländska kolonierna expanderade inåt landet från den östra kusten; stammen hade ursprungligen bott i vad som nu är den lägre halvön Michigan. De flyttade senare tillbaka till lägre Michigan och in i regionen som blev Illinois och Indiana.

Potawatomi var semestern, bodde i jordbruksbyar på sommaren och delades upp i mindre familjegrupper på hösten när de flyttade till sina vinterjaktområden. Män jagade och fiskade; kvinnor planterade och skördade grödor och samlade vilda växtfoder. Bybostäder var stora bark-täckta hus eller kupolformade wickiups eller wigwams; dessa användes också på vinterplatser. Potawatomi delades in i flera politiskt oberoende territoriella band som länkades av släkt och språk. Klaner vars medlemmar spårade sin härkomst från en gemensam förfader genom den manliga linjen fördelades mellan de olika banden, och klanföräldrar tjänade till att förena varje band.

Trångt av bosättare övergav Potawatomi sina länder och flyttade väster om Mississippifloden i början av 1800-talet. Många stammedlemmar som bodde i Indiana vägrade att lämna förrän de drevs ut av den amerikanska militären, och några av dem flydde till Kanada. 1846 fördrevs de flesta Potawatomi igen, den här gången till en reservation i Kansas där de blev kända som Prairie-bandet. Under sina västerländska rörelser lånade stammen kulturella drag från slättindianerna, särskilt kommunala bisonjakter. I slutet av 1860-talet flyttade många av Kansas-bandet till Indian Territory (nu Oklahoma), där de var kända som Citizen Potawatomi.

The Red Man's Greeting, Potawatomi Indian Simon Pokagons björkbarkhäfte som han sålde vid 1893: s Columbian Exposition. Den beskriver vägran från mässarrangörerna att erkänna områdets ursprungliga invånare.

Tidiga 2000-talets befolkningsberäkningar indikerade cirka 26 000 individer av Potawatomi-härkomst.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Kathleen Sheetz.