Husockupant

Squatter , i australiensisk historia från 1800-talet, en olaglig ockupant av kronbetande mark utanför de föreskrivna bosättningsgränserna. Intrånget av hakare bidrog till tillväxten av landets ullindustri och till utvecklingen av en kraftfull social klass i det australiska livet. I slutet av 1840-talet erkände myndigheterna det ekonomiska godet som härrör från krigareverksamheten och utfärdade dem hyresavtal för sina fårkörningar och varaktighet som sträckte sig så länge som 14 år. Vid den här tiden hade hakarna fått grepp om landet; många hade blivit rika stora.

1850-talet såg ett stort inflöde av invandrare, liksom tusentals gruvarbetare som dras till Australien av guldstrejken. Ett rop om mark väcktes från det här kvartalet, vilket utmanade hukarna. Skriket var tillräckligt starkt för att få de olika koloniernas lagstiftande församlingar att genomföra ”urvalshandlingar” de efterföljande åren. I allmänhet var dessa avsedda för försäljning av mark på auktion, vilket tvingade plockare att bjuda på potentiella jordbrukare för den mark som de redan kontrollerade genom hyresavtal. De rika hakarna kunde köpa det bästa valet, men mycket beteområde föll i händerna på småbönder, som tyckte att jordbruksavkastningen var en besvikelse. Deras fientlighet mot väljarna och deras robusta pionjärsetos ledde ofta till att hukarna höll på att motstå sociala och politiska förändringar.