Loxodrome

Loxodrome , även kallad Rhumb Line , eller sfärisk helix , kurvor som skär en meridianer av en sfär i en konstant icke-rätt vinkel. Således kan det ses som vägen för ett fartyg som alltid seglar snett mot meridianen och riktas alltid till samma punkt i kompassen. Pedro Nunes, som först tänkte kurvan (1550), trodde felaktigt att det var den kortaste vägen som sammanfogade två punkter på en sfär ( se stor cirkelrutt). Varje fartyg som följer en sådan kurs skulle på grund av meridianernas konvergens på polerna färdas runt jorden på en spiral som närmar sig en av polerna som en gräns. På en Mercator-projektion skulle en sådan linje (smal linje) vara rak. Rhumb-linjer används för att förenkla kartläggning i mindre skala.