Voir dire

Voir dire , i lag, process av förhör genom vilka jurymedlemmar väljs från en stor panel, eller venire, av blivande jurymedlemmar. Veniremen förhörs av domaren eller av advokaterna för respektive parti. Den allvarliga försöken att upptäcka partiskhet eller förutfattade uppfattningar om skuld eller oskuld från venirmen. Parterna, inklusive åtalet i ett brottmål, kan utmana potentiella jurymedlemmar och avfärda ett obegränsat antal för orsaken. De har också ett begränsat antal tvingande utmaningar, vilket gör det möjligt för dem att avskeda en jurymedlem utan att ange skäl.