Induktion

Induktion , i logik, metod för resonemang från en del till en helhet, från uppgifter till generaler eller från individen till det universella. Eftersom det gäller logik i 1900-talets system är termen föråldrad. Traditionellt skiljer logikare mellan deduktiv logik (slutsats där slutsatsen nödvändigtvis följer av förutsättningen eller att dra nya propositioner ur lokaler där de ligger latenta) och induktiv logik, men de problem som tidigare undergått under induktion anses vara oro för naturvetenskapens metodik och logik menas i allmänhet som deduktiv logik.

BF SkinnerLäs mer om detta ämnes tanke: Induktion Många aspekter av problemlösning involverar induktivt resonemang eller induktion. Enkelt uttryckt är induktion ett resonemangsmedel från en del till ...