Lambeth Palace

Lambeth Palace , tidigare Lambeth House , officiell residens för den anglikanska ärkebiskopen i Canterbury i London och fram till 1978 platsen för Lambeth Conference, en biskopsförsamling som kallas ungefär vart tionde år (konferensen träffas nu på Canterbury).

Lambeth Palace

Omkring 1200 byggdes de första delarna av palatset. Lollards 'Tower, ett tidigare vattentorn, dateras till 1430-talet och det fina Tudor gatehouse stod färdigt i början av 1500-talet. Många av byggnaderna, inklusive egendomen, 1400-talets vaktrum och kyrkan St. Mary-at-Lambeth (nu ett trädgårdsmuseum) byggdes eller restaurerades på 1800-talet. Slottet var en kontaktpunkt för protester under medeltiden och senare; 1381 avskedades den under bönernas revolt. Luftangrepp orsakade skador på komplexet under andra världskriget, och omfattande reparationer utfördes efteråt, med vissa avsnitt som helt omgjordes. De allmänna grunderna till ärkebiskopsparken sträcker sig ut nordost om palatset.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.