Assignat

Assignat , pappersräkning utfärdad i Frankrike som valuta 1789 till 1796, under den franska revolutionen. En ekonomisk hjälp från den revolutionära regeringen, den ökande utfärdandet av tilldelningarna ledde till inflation.

tilldela

I december 1789, för att betala sina omedelbara skulder, utfärdade nationalförsamlingen tilldelningen som en obligation med 5 procent ränta, med de nyligen nationaliserade kyrkliga markerna som säkerhet. I september 1790 gjorde församlingen tilldelningen till en pappersvaluta och mängden i omlopp ökade från 400.000.000 livres till 1.200.000.000. Den ursprungliga effekten av pappersvalutan var fördelaktig, vilket stimulerade den ekonomiska tillväxten och eliminerade penningbristen. Men en djup allmän misstro mot papperspengar och rädslan för att valutan skulle vara värdelös om den osäkra revolutionära regimen kollapsade snart fick uppdraget att depreciera.

Krigets utbrott med de andra europeiska makterna 1792 orsakade en ytterligare nedgång i tilldelningsvärdet. År 1796 ersattes tilldelningarna med mandats territoraux (landoptioner) med en hastighet på ett mandat för 30 tilldelade. Misslyckandet med mandatet att vinna allmänhetens förtroende tvingade katalogen att återvända till en metallvaluta (4 februari 1797).

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.