Kärra

Barrow , i England, forntida begravningsplats täckt med en stor jordhög. I Skottland, Irland och Wales är motsvarande term varde . Barrows konstruerades i England från neolitiken ( ca 4000 f.Kr.) fram till sen förkristen ( ca 600). Barrows från den neolitiska perioden var långa och innehöll de olika medlemmarna i en familj eller klan, medan de från tidig bronsålder ( c.1900 f.Kr.) var runda i form och användes för att begrava en enda viktig individ, kanske en chef eller klanledare. Kropparna placerades i sten- eller trävalv över vilka stora jordhögar höjdes. Båda typerna av barrows fortsatte att användas i England fram till kristendomen. Deras platser är vanligast i länet Wiltshire.

kärra Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.