Literati

Literati , forskare i Kina och Japan vars poesi, kalligrafi och målningar i första hand skulle avslöja deras kultivering och uttrycka sina personliga känslor snarare än att visa professionell skicklighet. Begreppet litteraturmålare formulerades först i Kina i Bei (norra) Song-dynastin men kodades varaktigt i Ming-dynastin av Dong Qichang. På 1700- och 1800-talet blev litteraturmålning populär bland japanerna, som överdrivit inslag av kinesisk komposition och borstarbete. Se även Ike Taiga.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Kenneth Pletcher, Senior Editor.