Oligopol

Oligopol , marknadssituation där var och en av få producenter påverkar men inte kontrollerar marknaden. Varje producent måste överväga effekten av en prisförändring på de andra producenternas agerande. Ett prisnedslag med en kan leda till en lika minskning av de andra, vilket resulterar i att varje företag kommer att behålla ungefär samma marknadsandel som tidigare men med en lägre vinstmarginal. Konkurrens inom oligopolistiska industrier tenderar därför att manifestera sig i icke-prisformer som reklam och produktdifferentiering. Karaktäristiska oligopol i USA är stål-, aluminium- och bilindustrin.

Adam Smith, teckning av John Kay, 1790. Läs mer om detta ämne monopol och konkurrens: Koncentration av säljare ... vanlig situation är oligopol där antalet säljare är så få att marknadsandelen för var och en är tillräckligt stor för att ens ...