Sotho

Sotho , även kallad Suthu eller Suto , språklig och kulturell grupp av folk som ockuperar de höga gräsmarkerna i södra Afrika. Huvudgrupperna klassificeras vanligtvis som Transvaal, eller norra, Sotho (Pedi, Lovedu och andra); västra Sotho eller Tswana ( qv ); och södra Sotho (ofta kallad Basuto) i Lesotho och angränsande områden.

Traditionellt förlitade sig de flesta Sotho-grupper både på odling och på djurhållning. Majs var majs, och hirs, bönor, sötpotatis och en mängd andra grödor är också viktiga. I modern tid är en stor del av Sotho-män ofta frånvarande hemifrån som migrerande arbetare.

Det typiska bosättningsmönstret kännetecknades av utspridda byar av cirkulära hyddor med lera och sten- eller stenväggar som omges av ett koniskt halmtak. Städer av betydande storlek förekommer bland vissa grupper, särskilt Tswana, och bland grupper organiserade i Bantu-townships i Sydafrika.

Polygyni var traditionellt tillåtet och ett betydande bridewealth hos nötkreatur betalades. Nedstigning, arv och arv var patrilineal, utom i fallet med en grupp bland vilka härstammar spårades genom både manliga och kvinnliga linjer.

Tillkomsten av kristendom, urbanisering och industrialisering har resulterat i en progressiv uppdelning av Sothos traditionella kulturmönster.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Elizabeth Prine Pauls, biträdande redaktör.