Emerald Buddha

Emerald Buddha , staty av Buddha huggen av grön jaspis och från omkring 1400-talet.

Emerald Buddha var ursprungligen vid ett tempel i staden Chiang Rai (nu i norra Thailand) fram till 1436, då den togs bort till Chiang Mai. Det förvarades där tills Setthathirat I, kung av Chiang Mai och Laos, flyttade statyn till sin huvudstad, Vientiane (nu i Laos), 1560. Där byggde han ett majestätiskt tempel för att hysa den. När kung Rama I (regerade över Siam [nu Thailand] 1782–1809) erövrade staden Vientiane, återvände han Emerald Buddha till Thailand. Rama I grundade Bangkok som sin huvudstad och 1784 placerades bilden där i Emerald Buddhas tempel.

  • Bangkok: Temple of the Emerald Buddha
  • Bangkok: Temple of the Emerald Buddha

Emerald Buddha har säsongsdräkter, som byts ceremoniellt tre gånger om året.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Kathleen Sheetz.