Cleopatras nål

Cleopatras nål , endera av två monumentala egyptiska obeliskar. Se obelisk.

Cleopatras nål Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.