Prisfall

Prisfall , (1863), i USA: s historia, rättslig tvist där Högsta domstolen fastställde president Abraham Lincolns beslag på fartyg som drev sjöblokaden före kongressens krigsförklaring i juli 1861.

Abraham Lincoln

Den 19 och 27 april 1861 utfärdade Lincoln proklamationer som godkände en blockad av konfedererade hamnar. Kongressen erkände inte ett krigstillstånd förrän den 13 juli. Under det intervallet på nästan tre månader fångade unionsflottan ett antal handelsfartyg, och dessa beslag utmanades i domstol på grundval av att Lincoln hade överskridit sin konstitutionella myndighet.

När prisärenden nådde Högsta domstolen 1863, bestämde domarna med fem till fyra majoritet att presidenten hade handlat konstitutionellt. Medan endast kongressen kunde förklara krig hade verkställande direktören ett lagligt ansvar att vidta åtgärder för att motstå uppror. Domstolen sanktionerade således Lincolns utövande av nödbefogenheter innan kongressens auktorisation för dessa befogenheter.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.