Gil Blas

Gil Blas , i fullständig Histoire de Gil Blas de Santillane , pikareska roman av Alain-René Lesage, publicerad i fyra volymer - de första två 1715, den tredje 1724 och den fjärde 1735.

Böcker.  Läsning.  Publicering.  Skriva ut.  Litteratur.  Läskunnighet.  Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell. Quiz Namnförfattaren Vem bland dessa författare var ursprungligen känd som en tolk för New Orleans-kulturen men återupptäcktes i slutet av 1900-talet på grund av hennes oro över kvinnors frihet?

Betraktas som en av litteraturens första realistiska romaner, tar Gil Blas en vanlig man genom en serie äventyr i högt och lågt samhälle. Arbetet hjälpte till att popularisera den pikareska romanen, som redan var utbredd i Spanien, även om verkets lyckliga slut, där hjälten uppnår rikedom och respektabilitet, gav en ny vridning till pikaresktraditionen.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.