Övrig personal

Allmän personal , i militären, en grupp officerare som hjälper befälhavaren för en division eller större enhet genom att formulera och sprida sin politik, överföra hans order och övervaka deras utförande. Normalt är en allmän personal organiserad enligt funktionella linjer, med separata sektioner för administration, underrättelse, drift, utbildning, logistik och andra kategorier. I många länder hjälper en liknande men mer detaljerad organiserad personal den högsta militära myndigheten. Medan en generalpersonal innehåller såväl specialister som bredare utbildade officerare, skiljer den sig i karaktär och funktioner från specialstaber (i den amerikanska armén) som består av tekniska specialister inom olika tjänster: medicin, polis, kommunikation, försörjning och andra

Även om namnet generalstab ibland tillämpades på höga militärstaber under 1700-talet, verkade institutionen inte i sin moderna form förrän i början av 1800-talet, i den preussiska armén och i andra europeiska länder efter 1870. Den amerikanska armén skapade en generalstab 1903, den brittiska armén 1906. I de brittiska och amerikanska arméerna skilde sig emellertid generalstaben från den preussiska armén genom att officerarna, även om de var särskilt kvalificerade, inte utbildades som elitkår; de valdes individuellt från officerkorpset som helhet precis som för andra uppdrag. Flygvapnets motsvarighet till arméns generalstab kallas vanligtvis flygpersonalen.