Akan-språk

Akanspråk , dialektkluster för Nyo-gruppen inom Kwa-grenen i Niger-Kongos språkfamilj. Dess huvudmedlemmar är Asante (Ashanti), Fante (Fanti), Brong (Abron) och Akuapem. Akan-klustret ligger främst i södra Ghana, även om många Brong-talare bor i östra Elfenbenskusten. Sammanlagt talar Akan-dialekter och språk mer än sju miljoner. Skriftliga former av Asante och Akuapem (båda tidigare ansågs vara Twi), liksom Fante, utvecklades under 1800-talet.

Termen Akan används ibland felaktigt för att hänvisa till andra relaterade Kwa-språk som ligger väster om Volta-floden, inklusive Anyi, Baule och Nzema. Även om dessa människor delar kulturella särdrag, utgör de inte ett enda språk- eller dialektkluster. Uttrycket Akan används i allt högre grad av både lingvister och officiella organ - såsom Ghanas regering - för att hänvisa till dialektklustret som beskrivs ovan. Akan (Asante-dialekten) fungerar som ett handelsspråk i många delar av Ghana, och flera miljoner människor använder det som andraspråk.