Mappo

Mappo , i japansk buddhism, åldern för degenerering av Buddhas lag, som vissa tror är den aktuella tidsåldern i mänsklighetens historia. Sätt att hantera mappos ålder var ett särskilt bekymmer för japanska buddhister under Kamakura-perioden (1192–1333) och var en viktig faktor i uppkomsten av nya sekter, såsom Jōdo-shu och Nichiren.

Enligt en syn på kosmisk historia som finns allmänt i nästan alla buddhistiska länder är perioden efter Buddhas död delbar i tre tidsåldrar: "den sanna lagen" (Sanskrit saddharma , japansk shōbō ); åldern för den "kopierade lagen" (sanskrit pratirupadharma , japansk zōbō ); och "den senare lagens" ålder eller "lagens degeneration" (sanskrit pashchimadharma , japansk mappō ). En ny period, där den sanna tron ​​åter kommer att blomstra, kommer att inledas någon gång i framtiden av bodhisattva (”buddha-to-be”) Maitreya (japanska Miroku).

Längden på de tre perioderna beror på tolkningen i olika texter; enligt vissa räkningar varade den första åldern 1000 år, den andra åldern i ytterligare 1000 år och den tredje åldern kommer att fortsätta i 10 000 år. Förutsatt att Buddhas dödsdatum var 949 f.Kr., beräknade japanska buddhister att mappos ålder började omkring 1052 v.