Stadsmöte

Stadsmöte i USA, en församling av lokala kvalificerade väljare i vilka en regerings myndighet ligger i en stad. Stadsmöten är en särskilt populär form av regeringsadministration i New England, där en stad är en geografisk enhet, motsvarande ett civilt township någon annanstans. I New England beviljas städer befogenheter som endast tilldelas län övriga länder, liksom deras vanliga kommunala befogenheter. Länsstyrelsen är därför relativt obetydlig.

Vid mötena, som kan hållas regelbundet eller på begäran, kan tjänstemän och skolstyrelser väljas eller väljas att regera mellan mötena; förordningar kan antas. och skatter och utgifter kan debatteras och röstas om. På grund av den extraordinära autonomin som varje stad beviljar blir New England-statens lagstiftande myndigheter bland de största i USA.