Fylke

Shire , i Storbritannien, ett län. Den angelsaxiska shiren (Old English scir ) var en administrativ avdelning nästa över hundra och verkar ha funnits i söder under Alfred the Great (871–899) och att ha varit helt etablerad av Edgars regeringstid ( 959–975). Det administrerades av en ealdorman (rådman) och av en sheriff (dvs. shire-reeve), som presiderade över shire court. Efter den normandiska erövringen introducerades det franska begreppet län och ersatte generellt shire i föredragen officiell användning, även om shire fortsatte i populär användning och ofta även i officiella register och varade i många länsnamn som Cheshire, Hampshire och Warwickshire. Roten shireär fortfarande också angränsande till namnen på mindre samhällen som socknen Hexhamshire.